[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
فهرست داوران همکار::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ISSN
شاپای آنلاین: ISSN 2676-7309
شاپای چاپی: ISSN 2383-1367
..
 
..
:: دوره 8، شماره 2 - ( 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 130-117 برگشت به فهرست نسخه ها
استفاده از شاخص‌های گزینش برای بهبود عملکرد دانه در توده‌های بومی کنجد
عبدالکریم طهماسبی ، رضا درویش‌زاده ، امیر فیاض مقدم ، اسماعیل قلی نژاد* ، حسین عبدی
دانشگاه پیام نور ، e_gholinejad@pnu.ac.ir
چکیده:   (5437 مشاهده)
انتخاب ژنوتیپ ها بر اساس صفات چندگانه، موضوعی اساسی و بخش مهمی از فرآیند به نژادی گیاهی می‌باشد. در پژوهش حاضر، کارایی شاخص های گزینش بر اساس صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برای بهبود عملکرد دانه در کنجد مورد مطالعه قرار گرفت. ارزیابی فنوتیپی 25 توده بومی کنجد در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار تحت شرایط ارومیه در سال 1396 انجام شد. نتایج نشان داد که همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی بین عملکرد دانه و صفات تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، تعداد شاخه های جانبی، دمای برگ، شاخص سطح برگ و وزن بیولوژیک، مثبت و معنی دار بود. با تجزیه رگرسیون، صفات تعداد کپسول و تعداد شاخه های جانبی به عنوان متغیرهای علّت ردیف اول و صفات وزن بیولوژیک، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته و کلروفیل به عنوان متغیرهای علّت ردیف دوم شناسایی شدند. جهت به‌دست آوردن شاخص های گزینشی از دو روش بهینه و پایه و نیز از ده بردار مختلف از ارزش های اقتصادی صفات استفاده شد. بردارها بر اساس اطلاعات تجزیه همبستگی، رگرسیون، علیت و وراثت پذیری صفات بودند. شاخص های سوم و چهارم که در آن ها متغیرهای علّت ردیف اول وارد مدل شده بودند، سودمندی نسبی بالایی نشان دادند و از نظر این دو شاخص توده های شماره 12، 17، 18 و 19 به عنوان مطلوب ترین توده ها شناسایی شدند. در نهایت پیشنهاد می گردد که کارایی این شاخص ها در شرایط مزرعه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: تجزیه علیت، رگرسیون، شاخص‌های انتخاب، گزینش غیرمستقیم، همبستگی صفات
متن کامل [PDF 1588 kb]   (892 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک مولکولی
پذیرش: 1400/12/23
فهرست منابع
1. Ahmadpour, S., Darvishzadeh, R. and Sofalian, O. (2018). Selection indices for yield improvement of sunflower under normal and salt stress conditions. Journal of Crop Breeding, 10(25): 91-100 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.25.91]
2. Akhtar, K.P., Sarwar, G., Dickinson, M., Ahmad, M., Haq, M.A., Hameed, S. and Iqbal, M.J. (2009). Sesame phyllody disease: its symptomatology, etiology, and transmission in Pakistan. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 33(5): 477-486.
3. Alipour, H., Abdi, H. and Bihamta, M.R. (2021). Path analysis of wheat grain yield with overcoming multi-collinearity of traits. Journal of Crop Breeding, 13(39): 122-129 (In Persian).
4. Anilakumar, K.R., Pal, A., Khanum, F. and Bawa, A.S. (2010). Nutritional, medicinal and industrial uses of sesame (Sesamum indicum L.) seeds - an overview. Agriculturae Conspectus Scientificus, 75(4): 159-168.
5. Askari, A., Zabet, M., Ghaderi, M.G., Samadzadeh, A.R. and Shorvazdi, A. (2016). Choose the most important traits affecting on yield of some sesame genotypes (Sesamum indicum L.) in normal and stress conditions. Journal of Crop Breeding, 8(18): 78-87 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.8.18.78]
6. Baker, R.J. (1986). Selection Indices in Plant Breeding. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.
7. Baker, R.J. (1993). Breeding methods and selection indices for improved tolerance to biotic and abiotic stresses in cool season food legumes. Euphytica, 73(1-2): 67-72. [DOI:10.1007/BF00027183]
8. Bos, I. and Caligari, P. (2007). Selection Methods in Plant Breeding. 2nd Edn. Springer, Berlin, DE. [DOI:10.1007/978-1-4020-6370-1]
9. Boureima, S. and Yaou, A. (2019). Genotype by yield*trait combination biplot approach to evaluate Sesame genotypes on multiple traits basis. Turkish Journal of Field Crops, 24(2): 237-244. [DOI:10.17557/tjfc.655165]
10. Boureima, S., Diouf, S., Amoukou, M. and Van Damme, P. (2016). Screening for sources of tolerance to drought in sesame induced mutants: Assessment of indirect selection criteria for seed yield. International Journal of Pure and Applied Bioscience, 4(1): 45-60. [DOI:10.18782/2320-7051.2218]
11. Brim, C.A., Johnson, H.W. and Cockerham, C.C. (1959). Multiple selection criteria in soybeans. Agronomy Journal, 51(1): 42-46. [DOI:10.2134/agronj1959.00021962005100010015x]
12. Da Silva, A.R., Malafaia, G. and Menezes, I.P.P. (2017). Biotools: an R function to predict spatial gene diversity via an individual-based approach. Genetics and Molecular Research, 16(2): 1-6. [DOI:10.4238/gmr16029655]
13. Dossa, K., Wei, X., Niang, M., Liu, P., Zhang, Y., Wang, L., Liao, B., Cissé, N., Zhang, X. and Diouf, D. (2018). Near-infrared reflectance spectroscopy reveals wide variation in major components of sesame seeds from Africa and Asia. The Crop Journal, 6(2): 202-206. [DOI:10.1016/j.cj.2017.10.003]
14. Dossa, K., Yehouessi, L.W., Likeng-Li-Ngue, B.C., Diouf, D., Liao, B., Zhang, X., Cissé, N. and Bell, J.M. (2017). Comprehensive screening of some west and central African sesame genotypes for drought resistance probing by agro-morphological, physiological, biochemical and seed quality traits. Agronomy, 7(4): 83. [DOI:10.3390/agronomy7040083]
15. Farahbakhsh, S. and Farahbakhsh, H. (2014). Effect of drought stress on yield and yield components of sesame cultivars under Kerman conditions (Sesamum indicum L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 12(4): 776-783 (In Persian).
16. Fazlalipour, M., Rabiei, B., Samizadeh Lahiji, H. and Rahim Soroush, H. (2008). Multi-trait selection for screening elite genotypes of an F2 rice population. Journal of Water and Soil Science, 11(42): 41-52 (In Persian).
17. Gholinezhad, E. and Darvishzadeh, R. (2018). Investigation the drought tolerance of sesame (Sesamium indicum L.) local landraces based on drought stress tolerance indices in different levels of irrigation and mycorrhizae. Journal of Crop Breeding, 10(26): 185-194 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.26.185]
18. Gholinezhad, E. and Darvishzadeh, R. (2020). Path analysis of effective traits on oil and protein yield in sesame genotypes under different moisture conditions and mycorrhiza utilization. Iranian Journal of Field Crop Science, 51(1): 177-194 (In Persian).
19. Hazel, L.N. (1943). The genetic basis for constructing selection indexes. Genetics, 28(6): 476-490. [DOI:10.1093/genetics/28.6.476]
20. Khavari Khorasani, S. and Mahdipoor, A. (2018). Genetic improvement of grain yield by determination of selection index in single cross hybrids of maize (Zea mays L.). Plant Genetic Researches, 5(1): 1-18 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.5.1.1]
21. Li, D., Dossa, K., Zhang, Y., Wei, X., Wang, L., Zhang, Y., Liu, A., Zhou, R. and Zhang, X. (2018). GWAS uncovers differential genetic bases for drought and salt tolerances in sesame at the germination stage. Genes, 9(2): 87. [DOI:10.3390/genes9020087]
22. Mansouri, S. and Soltani Najafabadi, M. (2004). Study and systemic analysis on yield and yield components association for sesame (Sesamum indicum L.) Breeding. Seed and Plant Improvement Journal, 20(2): 149-165 (In Persian).
23. Masoudi, B. (2019). An evaluation of the relationship between seed yield and oil percentage with some important agronomic traits in sesame by using path analysis and principal component analysis. Iranian Journal of Field Crops Research, 17(1): 99-110 (In Persian).
24. Mohammadi, R., Geravandi, M., Haghparast, R., Rajabi, R., Abdulahi, A., Mahmodi, F., Malekhosseini, R., Yarkarami, K. and Shahsavari, B. (2020). Study of grain yield and agro-physiological characteristics of some promising rainfed bread wheat genotypes under no-till condition. Journal of Crop Breeding, 11(32): 207-217 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.11.32.207]
25. Pesek, J. and Baker, R.J. (1969). Desired improvement in relation to selection indices. Canadian Journal of Plant Science, 49(6): 803-804. [DOI:10.4141/cjps69-137]
26. Rabiei, B., Valizadeh, M., Ghareyazie, B. and Moghaddam, M. (2004). Evaluation of selection indices for improving rice grain shape. Field Crops Research, 89(2-3): 359-367. [DOI:10.1016/j.fcr.2004.02.016]
27. Rahimi, M. and Rabiei, B. (2011). The application of selection indices on improvement of grain yield in rice (Oryza sativa L.). Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 90: 39-49 (In Persian).
28. Ramazani, S.M.R. and Mansouri, S. (2017). Relationships of quantitative traits in advanced lines of Sesame. Journal of Crop Breeding, 9(23): 58-66 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.9.23.58]
29. Sabouri, H., Biabani, A., Fazlalipour, M. and Sabouri, A. (2010). Determination of best selection indices for facilitating selection in rice. Journal of Plant Production, 17(4): 1-25 (In Persian).
30. Sabouri, H., Mohammadinejad, G. and Fazlalipour, M. (2012). Selection for yield improvement using of multivariate statistical methods. Iranian Journal of Field Crops Research, 9(4): 639-650 (In Persian).
31. Salehi, M. and Saeidi, G. (2013). Selection indices for seed yield improvement in sesame (Sesamum indicum L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 10(4): 667-673 (In Persian).
32. Saljooghianpour, M. and Javadzadeh, S.M. (2018). Morpho-agronomical diversity in some sesame (Sesamum indicum L.) cultivars under drought stress conditions. Asian Journal of Advances in Agricultural Research, 6(4): 1-8. [DOI:10.9734/AJAAR/2018/41599]
33. Smith, H.F. (1936). A discriminant function for plant selection. Annals of Eugenics, 7(3): 240-250. [DOI:10.1111/j.1469-1809.1936.tb02143.x]
34. Tahmasebi, A.K., Darvishzadeh, R., Fayaz Moghaddam, A., Gholinezhad, E. and Abdi, H. (2021). Phenotypic variation of indigenous sesame landraces in Urmia climate. Journal of Crop Breeding, 12(36): 30-38 (In Persian).
35. Yan, W. (2014). Crop Variety Trials: Data Management and Analysis. John Wiley & Sons Inc., New York, USA. [DOI:10.1002/9781118688571]
36. Yan, W., Frégeau-Reid, J. (2018). Genotype by yield*trait (gyt) biplot: a novel approach for genotype selection based on multiple traits. Scientific Reports, 8(1): 1-10. [DOI:10.1038/s41598-018-26688-8]
37. Zeinali, H., Mir Elahi, A. and Safaei, L. (2006). Evaluation of relationship between grain yield and yield components in sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Research in Agricultural Science, 2(1): 1-9 (In Persian). [DOI:10.4314/jost.v1i2.17522]
38. Zeinalzadeh-Tabrizi, H., Mansouri, S. and Fallah-Toosi, A. (2021). Evaluation of seed yield stability of promising sesame lines using different parametric and nonparametric methods. Plant Genetic Researches, 8(1): 43-60 [DOI:10.52547/pgr.8.1.4]
39. Zhou, R., Dossa, K., Li, D., Yu, J., You, J., Wei, X. and Zhang, X. (2018). Genome-wide association studies of 39 seed yield-related traits in sesame (Sesamum indicum L.). International Journal of Molecular Sciences, 19(9): 2794. [DOI:10.3390/ijms19092794]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tahmasebi A K, Darvishzadeh R, Fayaz Moghaddam A, Gholinezhad E, Abdi H. Use of Selection Indices for Improving Grain Yield in Sesame Local Populations. pgr 2022; 8 (2) :117-130
URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-226-fa.html

طهماسبی عبدالکریم، درویش‌زاده رضا، فیاض مقدم امیر، قلی نژاد اسماعیل، عبدی حسین. استفاده از شاخص‌های گزینش برای بهبود عملکرد دانه در توده‌های بومی کنجد. پژوهش های ژنتیک گیاهی. 1400; 8 (2) :117-130

URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-226-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4642