[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 168-151 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی خصوصیات کیفی و بیان ژن‌های دخیل در کیفیت نانوایی برخی از لاین‌های دابلدهاپلوئید گندم نان
محدثه غلامی فرح آبادی، غلامعلی رنجبر*، علی دهستانی کلاگر، نادعلی باقری
چکیده:   (2175 مشاهده)
کیفیت نان به کمیت و کیفیت پروتئین آرد گندم بستگی دارد و این مستلزم استفاده از ارقام مناسب گندم می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت نانوایی لاین‌های دابلدهاپلوئید گندم و ارتباط بین خصوصیات کیفی با پروتئین‌های ذخیره‌ای گلوتنین بوده است. صفات مرتبط با کیفیت نانوایی 30 لاین دابلدهاپلوئید گندم به‌همراه والدین و همچنین دو رقم Ehsan و Morvarid به‌عنوان شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون SDS-PAGE جهت مشخص نمودن میزان پروتئین کل و ارتباط بین پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر با خصوصیات کیفی انجام شد و سپس آزمون بیان ژن‌های دخیل در کیفیت نانوایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌های گندم اختلاف معنی‌داری در تمامی صفات مورد ارزیابی وجود دارد. بیشترین میزان حجم رسوب زلنی مربوط به لاین‌های DH-143 و DH-159 (به‌ترتیب با 34 و 31 میلی‌لیتر)، بیشترین گلوتن مرطوب مربوط به DH-159 (77.80 گرم) و DH-143 (74.85 گرم)، بیشترین گلوتن خشک مربوط به DH-159 (26.21 گرم) و DH-143 (25.11 گرم) و بیشترین میزان جذب آب مربوط به DH-159 (51.59 درصد) و DH-143 (49.74 درصد) بود. همچنین بیشترین محتوای پروتئین مربوط به DH-143 (18.03 درصد) و DH-159 (17.72 درصد) بود. بررسی خصوصیات کیفی نانوایی نشان داد که لاین‌های DH-143 و DH-159 مطلوب‌تر می‌باشند. نتایج آزمون SDS-PAGE مشخص نمود که بالاترین میزان پروتئین دانه مربوط به لاین‌های DH-143 و DH-159 (به‌ترتیب 28.23 و 26.63 میکروگرم در میلی‌لیتر) می‌باشد. بر اساس نتایـج حاصـل از آزمـون بیـان ژن (Real-Time PCR) مشخص شد که لاین‌های DH-159 و DH-143 میزان بیان بالاتری را برای ژن‌های HMW-X، HMW-Y و PDIL در مقایسه با رقم شاهد از خود نشان دادند. با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه، لاین‌های DH-143 و DH-159 را می‌توان در برنامه اصلاحی برای بهبود کیفیت نانوایی گندم مورد استفاده قرار داد.
واژه‌های کلیدی: بیان ژن، پروتئین، دابلدهاپلوئید، رسوب زلنی، SDS-PAGE
متن کامل [PDF 777 kb]   (301 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: به‌نژادی گیاهی
دریافت: 1399/6/4 | پذیرش: 1400/5/12
فهرست منابع
1. Akbari, N., Alavi Kia, S., Norozi, M. and Valizadeh, M. (2017). Relationship between HMW-GS bands and bread making quality traits in recombinant inbred lines derived from a cross between Zagros and Norstar wheat varieties. Cereal Research, 7(2): 185-194 (In Persian).
2. Allahverdiyev, T.I., Talai, J.M., Huseynova, I.M. and Aliyev, J.A. (2015). Effect of drought stress on some physiological parameters, yield, yield components of durum (Triticum durum desf.) and bread (Triticum aestivum L.) wheat genotypes. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 1(1): 50-62.
3. Arzani, A. (2002). Grain quality of durum wheat germplasm as affected by heat and drought stress at grain filling period. Wheat Information Service, 94: 9-14.
4. Barnard, A.D., Labuschagne, M.T. and Van Niekerk, H.A. (2002). Heritability estimates of bread wheat quality traits in the Western Cape province of South Africa. Euphytica, 127(1): 115-122.
5. Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2): 248-254.
6. Bushuk, W. (1998). Wheat breeding for end product use. Euphytica. 100: 137-145.
7. Cubadda, R.E., Carcea, M., Marconi, E. and Trivisonno, M.C. (2007). Influence of protein content on durum wheat gluten strength determined by the SDS sedimentation test and by other methods. Cereal Foods World, 52(5): 273-277.
8. Demska, K., Filip, E. and Skuza, L. (2018). Expression of genes encoding protein disulfide isomerase (PDI) in cultivars and lines of common wheat with different baking quality of flour. BMC Plant Biology, 18(1): 294.
9. Dencic, S., Mladenov, N. and Kobiljski, B. (2012). Effects of genotype and environment on breadmaking quality in wheat. International Journal of Plant Production, 5(1): 71-82.
10. Derakhshan, F., Golkari, S. and Sadeghzadeh, B. (2017). Evaluation of the allelic diversity of high-molecular-weight glutenin subunits by SDS-PAGE in cultivar and dryland promising wheat genotypes. Crop Science Research in Arid Regions, 1(2): 222-233 (In Persian).
11. D'ovidio, R., Simeone, M., Masci, S. and Porceddu, E. (1997). Molecular characterization of a LMW-GS gene located on chromosome 1B and the development of primers specific for the Glu-B3 complex locus in durum wheat. Theoretical and Applied Genetics, 95(7): 1119-1126.
12. FAO. (2019). FAO Cereal Supply and Demand Brief. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/. Accessed 5 December 2019
13. Finney, K.F., Yamazaki, W.T., Youngs, V.L. and Rubenthaler, G.L. (1987). Quality of hard, soft, and durum wheats. Wheat and Wheat Improvement, 13: 677-748.
14. Fowler, D.B., Brydon, J., Darroch, B.A., Entz, M.H. and Johnston, A.M. (1990). Environment and genotype influence on grain protein concentration of wheat and rye. Agronomy Journal, 82(4): 655-664.
15. Ghoreishi, S., Izanloo, A., Parsa, S. and Ghaderi, M.Gh. (2014). Associations between high molecular weight glutenin subunits with bread quality traits of some bread wheat cultivars. Journal of Cereal Research, 4(3): 199-209 (In Persian).
16. Gozubenli, H. (2010). Nitrogen dose and plant density effects on popcorn grain yield. African Journal of Biotechnology, 9(25): 3828-3832.
17. ICC Standard Methods. (2008). ICC Standard Methods. ICC Publication. http://old.icc.or.at/standard_methods. Accessed 12 October 2019.
18. Jockovic, B., Mladenov, N., Hristov, N., Aćin, V. and Djalović, I. (2014). Interrelationship of grain filling rate and other traits that affect the yield of wheat (Triticum aestivum L). Romanian Agricultural Research, 31: 81-87.
19. Joudi, M., Ahmadi, A., Mohammadi, V., Abbasi, A. and Mohammadi, H. (2014). Genetic changes in agronomic and phonologic traits of Iranian wheat cultivars grown in different environmental conditions. Euphytica, 196(2): 237-249.
20. Katagiri, M., Masuda, T., Tani, F. and Kitabatake, N. (2011). Expression and development of wheat proteins during maturation of wheat kernel and the rheological properties of dough prepared from the flour of mature and immature wheat. Food Science and Technology Research, 17(2): 111-120.
21. Khodadadi, E., Aharizad, S., Shahbazi, H. and Sabzi, M. (2013). Heritability of some characters related to bread quality of wheat. Journal of Crop Production and Processing, 3(7): 37-46 (In Persian).
22. Khoshroo, S.M.R., Khavarinejad, R., Baghizadeh, A., Fahimi, H. and Mohammadi, Z.N. (2011). Seed storage protein electrophoretic profiles in some Iranian date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivars. African Journal of Biotechnology, 10(77): 17793-17804.
23. Laemmli, U.K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 227(5259): 680.
24. Liu, H., Wang, K., Xiao, L., Wang, S., Du, L., Cao, X. and Ye, X. (2016). Comprehensive identification and bread-making quality evaluation of common wheat somatic variation line AS208 on glutenin composition. PloS One, 11(1): e0146933.
25. Ma, W., Appels, R., Bekes, F., Larroque, O., Morell, M.K. and Gale, K.R. (2005). Genetic characterisation of dough rheological properties in a wheat doubled haploid population: additive genetic effects and epistatic interactions. Theoretical and Applied Genetics, 111(3): 410-422.
26. Mehr Azar, A., Mohammadi, M., Najafian, G. and Izadi Darbandi, A. (2014). Relationship between high molecular weight glutenin subunits and grain quality traits in bread wheat cultivars. Behnjadi Journal of Seedlings and Seeds, 29(4): 838-823.
27. Meschibahoush, M., Ranjbar, G., Abbasdokht, H. And Najafi Zarrini, H. (2018). Determination of suitable indices for evaluation of drought tolerance in bread wheat double-haploid lines (Triticum aestivum L.). Crop Physiology Journal. 36(9): 83-99.
28. Motamedzadegan, A. and Hadidi, M. (2012). Protein measurement, basics and measurement methods, 1st. Iran's Agriculture Science, Tehran, Iran (In Persian).
29. Najafian, G., Bahraee, S., Baghaee, N., Morteza-Gholi, M. and Babaee-Goli, E. (2008). Bread making quality attributes of Iranian trade cultivars of wheat and their HMW glutenin subunits composition. The 11th International Wheat Genetics Symposium, Sydney University Press, Sydney, Australian.
30. Najafian, G. and Baghaie, N. (2011). Genetic variation in high molecular weight glutenin subunits in parental lines and cultivars of wheat used in breeding programs of cold and temperate agro-climatic zones of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 27(3): 305- 322 (In Persian).
31. Nakamura, H. (2000). The relationship between high-molecular-weight glutenin subunit composition and the quality of japanese hexaploid wheat lines. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(7): 2648-2652.
32. Omidvar, A., Abasi, H. and GolAbadi, M. (2018). Investigation the effect of high molecular wheat glutenin subunits on some qualitative characteristics of biscuit. Iranian Journal of Nutrition and Food Industry, 3: 76-65 (In Persian).
33. Parand, M., Yamchi, A., Soltanlu, H. and Zeynalinejad, Kh. (2019). Study of morphological traits and genetic diversity of low molecular wight- glutenin subunits in some bread wheat cultivars using SRAP marker. Journal of Plant Breeding, 26: 55-64 (In Persian).
34. Rajabi Hashjin, M., Fotokian, M.H., Aghaee sarrizeh, M. and Mohamadi, M. (2014). Evaluation of allelic variation and assessment of quality of seed storage proteins in durum wheats. Journal of Agricultural Biotechnology, 5(4): 17-36.
35. Rasheed, A., Xia, X., Yan, Y., Appels, R., Mahmood, T. and He, Z. (2014). Wheat seed storage proteins: advances in molecular genetics, diversity and breeding applications. Journal of Cereal Science, 60(1): 11-24.
36. Rozbicki, J., Ceglińska, A., Gozdowski, D., Jakubczak, M., Cacak-Pietrzak, G., Mądry, W. and Drzazga, T. (2015). Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality in winter wheat. Journal of Cereal Science, 61: 126-132.
37. Sanchez-Garcia, M., Álvaro, F., Peremarti, A., Martín-Sánchez, J.A. and Royo, C. (2015). Changes in bread-making quality attributes of bread wheat varieties cultivated in Spain during the 20th century. European Journal of Agronomy, 63: 79-88.
38. Tanaka, H., Toyoda, S. and Tsujimoto, H. (2005). Diversity of low-molecular-weight glutenin subunit genes in Asian common wheat (Triticum aestivum L.). Breeding Science, 55: 349-354.
39. Wang, P., Chen, H., Mohanad, B., Xu, L., Ning, Y., Xu, J. and Xu, X. (2014). Effect of frozen storage on physico-chemistry of wheat gluten proteins. Studies on gluten, glutenin-and gliadin-rich fractions. Food Hydrocolloids, 39: 187-194.
40. Wang, S., Yu, Z., Cao, M., Shen, X., Li, N., Li, X. and Yan, Y. (2013). Molecular mechanisms of HMW glutenin subunits from 1Sl genome of Aegilops longissima positively affecting wheat breadmaking quality. PLoS One, 8(4): 0058947.
41. Yan, Y., Hsam, S.L.K., Yu, J., Jiang, Y. and Zeller, F.J. (2003). Allelic variation of the HMW glutenin subunits in Aegilops tauschii accessions detected by sodium dodecyl sulphate (SDS-PAGE), acid polyacrylamide gel (A-PAGE) and capillary electrophoresis. Euphytica, 130(3): 377-385.
42. Zargani, M., Ranjbar, G. and Ebrahim Nezhad, S. (2015). Molecular assessment of genetic diversity among bread wheat (Triticum aestivum L.) doubled haploid lines using SSR markers. Journal of Crop Breeding, 7(15): 88-95 (In Persian).
43. Zhang, L.L., Zhang, Y.B., Song, Q.J., Zhao, H.B., Yu, H.Y., Zhang, C.L. and Xiao, Z.M. (2008). Study on the quality of NILS of wheat cv. Longfumai 3 possessing HMW-GS Null and 1 subunits. Agricultural Sciences in China, 7(2): 140-147.
44. Zhong, Y., Xu, D., Hebelstrup, K.H., Yang, D., Cai, J., Wang, X. and Jiang, D. (2018). Nitrogen topdressing timing modifies free amino acids profiles and storage protein gene expression in wheat grain. BMC Plant Biology, 18(1): 1-14.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholami Farahabadi M, Ranjbar G A, Dehestani-Kalagar A, Bagheri N. Investigation of Qualitative Traits and Genes Expression Involved in Bakery Quality for Some of the Bread’s Wheat Doubled Haploid Lines. pgr. 2021; 8 (1) :151-168
URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-205-fa.html

غلامی فرح آبادی محدثه، رنجبر غلامعلی، دهستانی کلاگر علی، باقری نادعلی. بررسی خصوصیات کیفی و بیان ژن‌های دخیل در کیفیت نانوایی برخی از لاین‌های دابلدهاپلوئید گندم نان. پژوهش های ژنتیک گیاهی. 1400; 8 (1) :168-151

URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-205-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4402