[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 94-81 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های شیرین‌بیان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR
قاسم اقلیما، عزیزاله خیری*، محسن ثانی خانی، جواد هادیان، میترا اعلائی
چکیده:   (2236 مشاهده)
در این بررسی برای مطالعه تنوع ژنتیکی 22 جمعیت شیرینبیان از نشانگر مولکولی ISSR استفاده شد. تعداد 12 آغازگر برای تکثیر قطعات DNA ژنومی جمعیت‌های شیرین‌بیان استفاده شد. تنوع ژنتیکی مطلوبی براساس نشانگر ISSR در بین افراد مشاهده شد. در کل 130 باند تشکیل شد و 105 باند دارای چندشکلی بودند. میانگین درصد چندشکلی در بین جمعیت‌های مطالعه شده برابر 80.47 محاسبه شد. بیشترین درصد چندشکلی به آغازگرهای IS23، IS21، IS9، IS13 و IS15 اختصاص داشت. میانگین محتوی چندشکلی (PIC) و میانگین شاخص نشانگر (MI) به‌ترتیب 0.347 و 2.47 بود. شاخص اطلاعاتی شانون (I) در سطح جمعیت‌ها بین 0.207 تا 0.393 و شاخص تنوع ژنی نی (h) بین 0.140 تا 0.270 متغیر بود. در کل جمعیت داراب کمترین تنوع ژنتیکی و جمعیت سلطانیه بیشترین تنوع ژنتیکی را نشان دادند. درصد مکان­های ژنی پلیمورف بین 35.24 تا 65.71 درصد متغیر بود. میانگین تعداد آلل­های مشاهده شده و مؤثر در هر مکان‌ژنی به‌ترتیب 1.46 و 1.34 محاسبه گردید. بر مبنای میزان فاصله ژنتیکی نی، جمعیت‌های بردسیر و بافت دارای بیشترین تشابه ژنتیکی (0.888) و جمعیت‌های بردسیر و سلطانیه دارای کمترین تشابه ژنتیکی (0.132) بودند. افراد جمعیت‌های مختلف مورد مطالعه با استفاده از تجزیه خوشه‌ای به روش UPGAM و ضریب تشابه جاکارد در سه گروه اصلی گروه‌بندی شدند. نتایج حاصل نشان داد که نشانگر ISSR سیستم نشانگری قابل اطمینان برای آشکاری‌سازی سطح بالایی از چندشکلی است و می‌توان از آن در بررسی تنوع ژنتیکی و انجام برنامه‌های اصلاحی در شیرین‌بیان استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: تنوع ژنتیکی، شیرین‌بیان، نشانگر ISSR
متن کامل [PDF 606 kb]   (356 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک مولکولی
دریافت: 1399/8/19 | پذیرش: 1400/3/23
فهرست منابع
1. Aghaei, M., Darvishzadeh, R. and Hassani, A. (2012). Molecular characterization and similarity relationships among Iranian basil (Ocimum basilicum L.) accessions using inter simple sequence repeat markers. Revista Ciencia Agronomica, 43: 312-320.
2. Ahmadian, H., Mirahmadi, F. and Rashidzade, B. (2018). Effects of ultrasound on extraction of glycyrrhizin from Glycyrrhiza glabra L. in comparison with modified Rosen's method. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 33(6): 961-974 (In Persian).
3. Alam, A., Naik, P.K. and Mishra Gyan, P. (2009). Congruence of RAPD and ISSR Markers for evaluation of genomic relationship among 28 populations of Podophyllum Hexandrum from himachal pradesh. Turkish Journal of Botany, 33: 1-12
4. Alibrahim, MT., Sabaghnia, N. Ebadi, A. and Mohebbodini, M. (2004). Study of drought and salinity stress on germination of common Thyme (Thymus vulgaris). Journal of Research in Agricultural Science, 1: 13-19 (In Persian).
5. Bei-ning, L.I., Bo, N.A., Chun-sheng, L., Ying-qun, Z.H.O. and Juan, L. (2010). Analysis on genetic diversity of licorice Glycyrrhiza uralensis from geo-authentic product areas by ISSR markers. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 12:10-36.
6. Bussell, J.D. (1999) The distribution of random amplified polymorphic DNA (RAPD) diversity amongst populations of Isotoma petraea (Lobeliaceae). Molecular Ecology, 8: 775-789 [DOI:10.1046/j.1365-294X.1999.00627.x]
7. Cirillo, G., Curcio, M., Parisi, O., Puoci, F., Iemma, F., Spizzirri, U., Restuccia, D. and Picci, N. (2011). Molecularly imprinted polymers for the selective extraction of glycyrrhizic acid from liquorice roots. Food Chemistry, 125: 1058-1063.
8. Collard, B.C.Y., Jahufer, M.Z.Z., Brouwer, J. and Bandpang, E.C.K. (2005). An introduction to markers, quantitative trait loci (QTL) mapping and marker-assisted selection for crop improvement: The basic concept. Euphytica, 142: 169-196.
9. Doyle, J.J. and Doyle, J.L. (1987). A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical Bulletin, 19: 11-15.
10. Dwevdi, K.K. and Gaibriyal, M. (2009). Assessment of genetic diversity of cultivated chickpea (Cicer arietinum L.). Asian Journal of Agriculture Science, 1: 7-8.
11. Erayman, M., Ilhan, E., Guzel, Y. and Eren, A.H. (2014). Transferability of SSR markers from distantly related legumes to Glycyrrhiza species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38: 32-38.
12. Esmaeili, H., Karami, A., Hadian, J., Nejad Ebrahimi, S. and Lars-Gernot, O. (2020). Genetic structure and variation in Iranian licorice (Glycyrrhiza glabra L.) populations based on morphological, phytochemical and simple sequence repeats markers. Industrial Crops and Product, 145: 112-140.
13. Fazeli, F. and Cheghamirza, K. (2011). Investigation of genetic diversity in Iranian landrace chickpea bulks using ISSR marker. Modern Genetic, 6(2): 97-104 (In Persian).
14. Gheitarani, B., Erfani-Moghadam, J. and Fazeli, A. (2020). Evaluation of Genetic diversity among some common fig Using RAPD and ISSR molecular markers. Plant Genetic Researches, 6(2): 43-54 (In Persian).
15. Gupta, D.K., Verma, M.K. and Khajuria, R.K. (2013). Development of a validated UPLC-qTOF-MS/MS method for determination of bioactive constituent from Glycyrrhiza glabra. Journal Pharmaceutical Analysis, 33: 205-210.
16. Gupta, S., Srivastava, M., Mishra Gyan, P., Naik, P.K., Chauhan, R.S., Tiwari, S.K., Kumar, M. and Singh, R. (2008). Analogy of ISSR and RAPD markers for comparative analysis of genetic diversity among different Jatropha Curcas genotypes. African Journal of Biotechnology, 23: 4230-4243.
17. Hadian, J., Esmaeili, H., Nadjafi, F. and Khadivi-Khub, A. (2014a). Essential oil characterization of Satureja rechingeri in Iran. Industrial Crops and Product, 61: 403-409.
18. Hadian, J., Karami, A.R., Azizi, A. and Khadivi-Khub, A. (2014b). Ubiquitous genetic diversity among and within wild populations of Satureja rechingeri assessed with ISSR markers. Plant Systematics and Evolution, 301(3): 923-930.
19. Hagiaghay, R., Khan Ahmadi, M., Naghdi badi, H., Akhundzade, N., Khaliq, F., Mherafarin, A. and Shahriar, S. (2012). Analytical review on methods to isolate and measure the glycyrrhizic acid from licorice. Journal of Medicinal Plants, 13(50): 1-10.
20. Kayis, S.A., Hakki, E.E. and Pinarkara, E. (2010) Comparison of effectiveness of ISSR and RAPD markers in genetic characterization of seized marijuana (Cannabis sativa L.) in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5(21): 2925-2933.
21. Khan, S., Miraz, K.J., Tayaab, M. and Abdin, M.Z. (2009). RAPD profile for authentication of medicinal plant Glycyrrhiza glabra Linn. International Journal of Food Safety, 11: 24-28.
22. Latifi, A. Yosefi, M. and Haezinasab, M. (2018). Study of genetic diversity in some populations of Cordia myxa L. in Iran by using CDDP molecular marker. Iranian Journal of Plant Biology, 9(34): 39-35.
23. Liu, Y., Zhang, P., Song, M., Hou, J., Qing, M. and, Wang, W. (2015). Transcriptome analysis and development of SSR molecular markers in Glycyrrhiza uralensis Fisch. PLoS ONE, 10(11): e0143017.
24. Ma yanming, L., Wang, H. and Han, F. (2008). Evaleuation of cumin germplasm by ISSR markers. Xinjiang Agriculture Science, 45: 143-152.
25. Milbourne, D., Meyer, R., Bradshaw, J.E., Baird, E., Bonar, N., Provan, J., Powell, W. and Waugh, R. (1997). Comparison of PCR-based marker systems for the analysis of genetic relationships in cultivated potato. Molecular Breeding, 3: 127-136.
26. Mohammadi, S.A. and Prasanna, B.M. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plant- salient statistical tools and consideration. Crop Science, 43: 1235-1248.
27. Mohsenzadeh Golfazani, M., Samizadeh Lahiji, H., Alami, A., Shoae Deylami, M. and Talesh Sasani, S. (2012). Study of genetic diversity of different flue-cured tobacco genotypes using ISSR marker and Retrotransposons. Iranian Journal of Field Crop Science, 43: 371-380 (In Persian).
28. Naghavi, R., Gharayazi, B. and Hosseini, G. (2004). Molecular Markers. University of Tehran, Tehran. IR (In Persian).
29. Najafi, F., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P.P. and Rastgoo, M. (2005). Evaluation of seed germination characteristics in Nepeta binaludensis, a highly endangered medicinal plant of Iran. Iranian Journal of Field Crops Research, 4: 1-8 (In Persian).
30. Nei, M. (1973). Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 70(12): 3321-3323.
31. Nemeth, E. (2000). Needs, problems and achievements of introduction of wild growing medicinal plants in to the agriculture. First Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries and VI Meeting "Days of Medicinal Plants". Arandjelovac, Yugoslavia, Serbia.
32. Noorian, M. and Shirvani, H. (2020). Genetic variabiliy of Malva neglecta ecotype using ISSR molecular markers. Journal of Plant Research, 32: 806-814 (In Persian).
33. Nybom, H. and Bartish, I.V. (2000). Effects of life history traits and sampling strategies on genetic diversity estimates obtained with RAPD markers in plants. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematic, 3: 293-114.
34. Omidbaigi, O. (2007). Production and Processing of Medicinal Herbs (Vol 3). Quds Razavi Publication, Mashhad, IR (In Persian).
35. Pawell, W., Morganet, M., Andre, C., Hanafey, M., Vogel, J., Tingey, S. and Rafalaski, A. (1996). The comparision of RFLP, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2: 225-238.
36. Petrova, G., Petrova, S., Delcheva, M. and Bancheva, S. (2017). Genetic diversity and conservation of Bulgarian endemic Verbasum tzar-borisii (Scrophulariaceae). Annales Botanici Fennici, 54: 307-317.
37. Renganayaki, K., Read, J.C. and Fritz, A.K. (2001). Genetic diversity among tegxas bluegrass (Poa arachnifera Torr.) revealed by AFLP and RAPD markers. Theoretical and Applied Genetics, 2: 1037-1045
38. Renmin, W., Chan, L., Jingliang, L., Fang, Y., Jianpei, G. and Xuejun, P. (2012). Pressured microwave-assisted hydrolysis of crude glycyrrhizic acid for preparation of glycyrrhetinic acid. Chinese Journal of Chemical Engineering, 20(1): 152-157.
39. Slageren, M. and Van, W. (1994). Wild wheats: a monograph Aegilops L. and Amblypyrum (Jaub. and spach.) of eig (poaceae). Wagenin Gen. Agr., univ.ICARDA.
40. Tahir, N.A.R. and Karim, H.F.H. (2011). Determination of genetic relationship among some varieties of chickpea (Cicer arietinum L.) in Sulaimani by RAPD and ISSR markers. Jordan Journal of Biological Sciences, 4: 77-86.
41. Terzopoulos, PJ. and Bebeli, PJ. (2008). Genetic diversity analysis of Mediterranean faba bean (Vicia faba L.) with ISSR markers. Field Crops Research, 108: 39-44.
42. Thimmappaiah, W., Santhosh, G., Shobha, D. and Melwyn, G.S. (2009) Assessment of genetic diversity in cashew germplasm using RAPD and ISSR markers. Scientia Horticulturae, 120(3): 411-417. [DOI:10.1016/j.scienta.2008.11.022]
43. Van Valen, L. (1965) Morphological variation and width of ecological niche. American Naturalist, 99: 377-390. [DOI:10.1086/282379]
44. Volis, S., Yakubov, B., Shulgina, I., Ward, D., Zur, V. and Nedlinge, S. (2001). Tests for adaptive RAPD variation in population genetic structure of wild barley, Hordeum spontaneum Koch. Biological Journal of Linnaean Society, 74: 289-303.
45. Wasala, S.K. and Prasanna, B.M. (2012). Microsatellite marker-based diversity and population genetic analysis of selected lowland and mid-altitude maize landrace accessions of India. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 22: 392-400.
46. Wei, Y.M., Hou, Y.C., Yan, Z.H., Wu, W., Zhang, Z.Q., Liu, D.C. and Zhang, Y.L. (2005). Microsatellite DNA polymorphism divergence in Chinese wheat landraces highly resistant to Fusarium head blight. Theoretical and Applied Genetics, 46: 3-9.
47. Yao, H., Zhao, Y., Chen, D.F., Chen, J.K. and Zhou, T.S. (2008). ISSR primer screening and preliminary evaluation of genetic diversity in wild populations of Gycyrrhiza uralensis. Biologia Plantarum, 52(1):117-120.
48. Zinodini, A., Farshadfar, M., Safari, H., Moradi, F. and Shirvani, H. (2013). Study of Genetic Relationships of Some Mint Species Using ISSR Markers. Journal of Crop Biotechnology, 5: 11-25.
49. Zhang, A.H., LEI, F.J., Chen, C.B. and Zhang, L.X. (2006). Seed Property Comparison and Genetic Diversity Analysis among Different Lines of Glycyrrhiza uralensis. Journal of Jilin Agricultural University, 6:10-30.
50. Zheleva, D., Todorovska, E., Chirstov, N., Ivanov, P., Ivanov, I. and Todorov, I. (2007). Assessing the genetic variation in Bulgarian bred wheat varieties by biochemical and molecular. Biotechnology and Biotechnology Equipment, 12: 311-321.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eghlima G, Kheiry A, Sanikhani M, Hadian J, Aelaie M. Study of Genetic Diversity of Glycyrrizha glabra L. Populations Using ISSR Molecular Markers. pgr. 2021; 8 (1) :81-94
URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-213-fa.html

اقلیما قاسم، خیری عزیزاله، ثانی خانی محسن، هادیان جواد، اعلائی میترا. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های شیرین‌بیان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR. پژوهش های ژنتیک گیاهی. 1400; 8 (1) :94-81

URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-213-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4402