[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 132-115 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری
رحمت الله کریمی زاده، طهماسب حسین پور، پیمان شریفی*، جبار آلت‌جعفربای، کمال شهبازی، کاوس کشاورزی
چکیده:   (2707 مشاهده)
گندم دوروم ( .L Triticum turgidum) مانند بیشتر گیاهان زراعی دیگر، تحت تأثیر تنش‌های مختلفی قرار می‌گیرد؛ بنابراین، ارقامی که علاوه‌بر توانایی تولید عملکرد بالاتر، بتوانند پتانسیل عملکرد خود را در سال‌ها و مکان‌های مختلف حفظ کنند، ارقام برتر به‌شمار می‌آیند. به‌منظور دست‌یابی به ژنوتیپ‌های پرمحصول و پایدار گندم دوروم، 16 لاین همراه با دو رقم شاهد دهدشت و سیمره در چهار منطقه گچساران، گنبد، خرم‌آباد و مغان به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار طی سه سال زراعی (95-1392) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه مرکب داده‌ها اثر معنی‌دار ژنوتیپ، محیط و برهمکنش ژنوتیپ × محیط را نشان داد. ژنوتیپ 6 و ژنوتیپ 18 به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه را داشتند. بر پایه روش‌های پارامتری، ژنوتیپ‌های 3، 5، 15، 13 و 16 و بر پایه روش‌های ناپارامتری، ژنوتیپ‌های 1، 3، 4، 5، 15 و 3، پایدارترین ژنوتیپ‌ها بودند. بر پایه مجموع رتبه‌ی کنگ، ژنوتیپ‌های 15، 5، 6 و 1 پایدارتر از ژنوتیپ‌های دیگر بودند. از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل (SIIG) برای ادغام تمام شاخص‌ها در یک شاخص استفاده شد که بر پایه آن، ژنوتیپ‌های 5 و 15 با داشتن بیشترین میزان شاخص SIIG و عملکرد دانه، ژنوتیپ‌های برتر بودند. بر پایه تمام شاخص‌ها، ژنوتیپ‌های 5 و 15 پایدارترین ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد دانه بود و می‌توانند در پروسه‌های معرفی رقم به‌کار گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: برهمکنش ژنوتیپ × محیط، تجزیه مرکب، رتبه، سازگاری، شاخص SIIG
متن کامل [PDF 720 kb]   (366 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک کلاسیک و ژنتیک جمعیت
دریافت: 1399/8/10 | پذیرش: 1400/4/3
فهرست منابع
1. Akbarpour, O.A., Dehghani, H., Sorkheh Lalelu, B., and Kang, M.S. (2016). A SAS macro for computing statistical tests for two-way table and stability indices of nonparametric method from genotype-by-environment interaction. Acta Scientiarum Agronomy, 38(1): 35-50.
2. Akcura, M. and Kaya, Y. (2008). Nonparametric stability methods for interpreting G × E interaction of bread wheat genotypes (Triticum aestivum L.). Genetic and Molecular Biology, 31(4): 906-913.
3. Bortz, J., Lienert., G.A. and Boehnke, K. (1990). Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik. Springer- Verlag, Berlin, GE. [DOI:10.1007/978-3-662-22593-6]
4. CIMMYT. (2019). Wheat in Developing World. International Maize and Wheat Improvement Center, CIMMYT, MX.
5. Eberhart, S.A. and Russel, W.A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, 6: 36-40.
6. Fan, X.M., Kang, M.S., Chen, H., Zhang, Y., Tan, J. and. Xu, C. (2007). Yield stability of maize hybrids evaluated in multi-environment trials in Yunnan, China. Agronomy Journal, 99: 220-228.
7. Farshadfar, E. (1999). Application of Biometrical Genetics in Plant Breeding, Vol 2. Kermanshah University, Kermanshah, IR (In Persian).
8. Farshadfar, E., Sabaghpour, S.H. and Zali, S.H. (2012). Comparison of parametric and non-parametric stability statistics for selecting stable chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under diverse environments. Australian Journal of Crop Science, 6(3): 514-524.
9. Finlay, K.W. and Wilkinson, G.N. (1963). The analysis of adaptation in plant-breeding programs. Australian Journal of Agricultural Research, 14: 742-754.
10. Fox, P.N., Skovmand, B., Thompson, B.K. and Braun, H.J. (1990). Yield and adaptation of hexaploid spring triticale. Euphytica, 47(1): 57-64.
11. Francis, T.R. and Kannenberg, L.W. (1978). Yield stability studies in short-season maize. 1. A descriptive method for grouping genotypes. Canadian Journal of Plant Science, 58: 1029-1034.
12. Gauch, H.G.J. and Zobel, R.W. (1996). AMMI Analysis of Yield Trials. In: Kang, M.S. and Gauch, H.G., eds., Genotype by Environment Interaction. pp: 85-122, CRC Press, Boca Raton, New York, USA.
13. Haji Mohammad Ali Jahromi, M., Khodarahmi, M., Mohammadi, A.R. and Mohammadi, A. (2011). Stability analysis for grain yield of promising durum wheat genotypes in southern warm and dry agro-climatic zone of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences, 13: 565-579 (In Persian).
14. Hernandez, C.M, Crossa, J. and Castillo, A. (1993). The area under the function: an index for selecting desirable genotypes. Theoretical and Applied Genetics, 87: 409-415.
15. Huhn, M. (1990). Nonparametric measures of phenotypic stability: II. Applications. Euphytica, 47: 195-201.
16. Huhn, M. and Leon, J. (1995). Nonparametric analysis of cultivar performance trials: experimental results and comparison of different procedures based on ranks. Agronomy Journal, 87: 627-632.
17. Kang, M.S. (1988). A rank-sum method for selecting high yielding stable corn genotypes. Cereal Research Communications, 16: 113-115.
18. Kang, M.S. (1994). Applied Quantitative Genetics. Kang Publication, Baton Rouge, LA, USA.
19. Karimizadeh, R., Mohammadi, M. and Shefazadeh, M.K. (2012). A review on parametric stability analysis methods: Set up by MATLAB program. International Journal of Agricultural Research and Review, 2(4): 433-442.
20. Karimizadeh, R., Mohammadi, M., Sheikh, M.M., Bavi, V., Hosseinpour T., Khanzadeh, H., Ghojogh, H. and Armioun, M. (2011). Application of multi-variate methods in determining grain yield stability of of durum wheat genotypes in semi-warm dry land areas of Iran. Modern Genetics Journal, 6: 33-48 (In Persian).
21. Karimizadeh, R., Hosseinpour, T., Alt Jafarby, J., Shahbazi Homonlo, K. and Armion, M. (2021). Evaluation of genotype × environment interaction and determining grain yield stability of durum wheat genotypes in uniform regional yield trials in semi-warm rainfed areas. Plant Genetic Researches, 7(2): 25-40 (In Persian).
22. Kaya, Y. and Ozer, E. (2014). parametric stability analyses of multi-environment yield trials in triticale (Triticosecale Wittmack). Genetika, 46(3): 705-718.
23. Kaya, Y. and Turkoz, M. (2016). Evaluation of genotype by environment interaction for grain yield in durum wheat using non-parametric stability statistics. Turkish Journal of Field Crops, 21(1): 51-59.
24. Lin, C.S. and Binns, M.R. (1988). A method of analyzing cultivar× location× year experiments: A new stability parameter. Theoretical and Applied Genetics, 75: 425-430.
25. Mohammadi, M., Karimizadeh, R., Hosseinpour, T., Ghojogh H., Shahbazi, K. and Sharifi, P. (2017). Use of parametric and non-parametric methods for genotype × environment interaction analysis in bread wheat genotypes. Plant Genetic Researches, 4(2): 75-88 (In Persian).
26. Mohammadi, R., Abdullahi, A., Haghparast, R., Aghaee, M. and Rostaii, M. (2007). Nonparametric methods for evaluating of winter wheat genotypes in multi-environment trials. World Journal of Agricultural Sciences, 3(2): 137-242.
27. Mohammadi, R., Aghaee, M., Haghparast, R., Pourdad, S. S., Rostaii, M., Ansari. Y., Abdullahi, A. and Amri, A. (2009a). Association among non-parametric measures of phenotypic stability in four annual crops. Middle Eastern and Russian Journal of Plant Science and Biotechnology, 3(Special Issue I): 20-24.
28. Mohammadi, R., Armion M., Zadhassan, E. and Eskandari, M. (2014). Analysis of genotype × environment interaction for grain yield in rainfed durum wheat. Iranian Journal of Dryland Agriculture, 1(4): 1-16 (In Persian).
29. Mohammadi, R., Armion, M., Sadeghzadeh, B., Golkari, S., Khalilzadeh, GH., Ahmadi, H., Abedi-Asl, GH. and Eskandari, M. (2016). Assessment of grain yield stability and adaptability of ranfed durum wheat breeding lines. Applied Field Crops Research, 29(4): 25-42 (In Persian).
30. Mohammadi, R., Haghparast, R., Amri, A. and Ceccarelli, S. (2009b). Yield stability of rainfed durum wheat and GGE biplot analysis of multi-environment trials. Crop and Pasture Science, 6: 92-101.
31. Mortazavian, S.M.M. and Azizzinia, S.H. (2014). Nonparametric stability analysis in multi-environment trial of canola. Turkish Journal of Field Crops, 19(1): 108-117.
32. Najafi Mirak, T., Dastfal, M., Andarzian, B., Farzadi, H., Bahari, M. and Zali, H. (2018a). Assessment of non-parametric methods in selection of stable genotypes of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). Iranian Journal of Crop Sciences, 19(2): 126-138 (In Persian).
33. Najafi Mirak, T., Dastfal, M., Andarzian, B., Farzadi, H., Bahari, M. and Zali, H. (2018b). Stability analysis of grain yield of durum wheat promising lines in warm and dry areas using parametric and non-parametric methods. Journal of Crop Production and Processing, 8(2): 79-96 (In Persian).
34. Najafi Mirak, T., Moayedi, A.A., Sasani, Sh. and Ghandi, A. (2019). Evaluation of adaptation and grain yield stability of durum wheat (Triticum turgidum L.) genotypes in temperate agro-climate zone of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences, 21(2): 127-138 (In Persian).
35. Nassar, R. and Huehn, M. (1987). Studies on estimation of phenotypic stability: Tests of significance for nonparametric measures of phenotypic stability. Biometrics, 43: 45-53.
36. Perkins, J.M. and Jinks, J.L. (1968). Environment and genotype-environmental components of variability. Heredity, 23: 339-3256.
37. Plaisted, R.L. (1960). A shorter method for evaluating the ability of selections to yield consistently over locations. American Potato Journal, 37: 166-172.
38. Plaisted, R.L. and Peterson, L.C. (1959). A technique for evaluating the ability of selections to yield consistently in different locations or seasons. American Potato Journal, 36: 381-385.
39. Roemer, T. (1917). Sin ertragsreichen sorten ertragssicherer. DLG-Mitteilungen, 32: 87-89.
40. Sadeghzadeh, B., Mohammadi, R., Ahmadi, H., Abedi-asl, G., Ahmadi, M.A., Mohammadfam, M., Bahrami, N., Khaledian, M.S. and Naseri, A.A. (2018). Evaluation of compatibility and stability of grain yield of durum wheat lines under dryland conditions using GGE biplot and AMMI. Environmental Stresses in Crop Sciences, 11(2): 241-360
41. Shariftabar, M. M., Esmaeilzadeh Moghaddam, M., Khodarahmi, M. and Bozorghipoor, R. (2015). A study of grain yield stability and relations among some agronomic traits in durum wheat genotypes. Journal of Crop Production and Processing, 4(14): 111-120 (In Persian).
42. Sharifi, P., Aminpanah, H., Erfani, R., Mohaddesi, A. and Abbasian, A. (2017). Evaluation of genotype × environment interaction in rice based on AMMI model in Iran. Rice Science, 24(3): 173-180.
43. Shukla, G.K. (1972). Some statistical aspects of partitioning genotype × environmental components of variability. Heredity, 29: 237-245.
44. Thennarasu, K. (1995). On certain non-parametric procedures for studying genotype-environment interactions and yield stability. Indian Journal of Genetics, 60: 433-43.
45. Wrick, G. (1962). Uber eine methode zur refassung der okologischen streubretite in feldversuchen. Flazenzuecht, 47: 92-96.
46. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asghari, A. and Hoseini, S.M. (2015). Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. Biological Forum - An International Journal, 7(2): 703-711.
47. Zali, H., Sabaghpour, S.H., Farshadfar, E., Pezeshkpour, P., Safikhani, M., Sarparast, R. and Hashembeygi, A. (2009). Stability analysis of chickpea genotypes using ASV parameter and it's comparison with other methods. Iranian Journal of Field Crop Science, 40(2): 21-29 (In Persian).
48. Zarei Soltankohi, M. and Farshadfar, M. (2015). Evaluation of genotype × environment interaction in landraces of common wheat using non-parametric stability indicators. Biological Forum-An International Journal, 7(1): 945-950.
49. Zarei, L., Farshadfar, E. Haghparast, R., Rajabi, R., Mohammadi Sarab Badieh M., and Zali, H. (2012). Comparison of different methods of stability evaluation in bread wheat genotypes under drought stress conditions. Electronic Journal of Crop Breeding, 5(3): 81-97 (In Persian).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimizadeh R, Hosseinpour T, Sharifi P, Alt Jafarby J, Shahbazi K, Keshavarzi K. Evaluation of Grain Yield Stability of Durum Wheat Genotypes Using Parametric and Non-Parametric Methods. pgr. 2021; 8 (1) :115-132
URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-211-fa.html

کریمی زاده رحمت الله، حسین پور طهماسب، شریفی پیمان، آلت‌جعفربای جبار، شهبازی کمال، کشاورزی کاوس. ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری. پژوهش های ژنتیک گیاهی. 1400; 8 (1) :132-115

URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-211-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4402