[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 12-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تجزیه ژنتیکی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک با روش گرافیکی هیمن در لاین‌ها و نتاج F2 ذرت (.Zea mays L)
مهدی رحیمی*
چکیده:   (4043 مشاهده)
طرح تلاقی دی‌آلل ابزاری مهم است که در برنامه‌های به‌نژادی گیاهی برای به‌دست آوردن اطلاعات وراثت صفات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آگاهی از عمل ژن، وراثت‌پذیری و پیشرفت ژنتیکی در گزینش، پیش‌شرط شروع برنامه‌های به‌نژادی برای توسعه ارقام ذرت است. پنج لاین S7 ذرت و نتاج F2 آن‌ها در یک طرح تلاقی نیمه‌دی‌آلل 5 × 5 به‌منظور برآورد عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک مطالعه گردیدند. والدین و هیبریدهای F2 حاصل از آن‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1397-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کشت شدند و صفات انواع کلروفیل، پرولین، پروتئین، کاروتنوئید و قند احیاء مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس میانگین داده‌ها، اختلاف معنی‌داری را بین ژنوتیپ‌ها برای صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل گرافیکی به روش هیمن نشان داد که صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، قند احیاء و محتوای پرولین تحت کنترل اثر فوق‌غالبیت ژن‌ها قرار داشتند درحالی‌که صفت محتوای پروتئین تحت کنترل غالبیت ‌ناقص قرار داشت. وراثت‌پذیری خصوصی صفات کاروتنوئید و محتوای پرولین برابر با 14/0 و صفت محتوای پروتئین برابر با 44/0 بود و برای صفات دیگر در این محدوده متغیر بود. به این ترتیب، نتایج این تحقیق نشان داد که برای اصلاح همه صفات به‌جز محتوای پروتئین می‌توان از پدیده هتروزیس و تولید ارقام هیبرید استفاده نمود؛ اما برای اصلاح صفت محتوای پروتئین استفاده از هر دو روش گزینش و تولید هیبرید پیشنهاد می‌شود. 
واژه‌های کلیدی: عمل ژن، فوق‌غالبیت، کلروفیل، وراثت‌پذیری
متن کامل [PDF 598 kb]   (568 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: به‌نژادی گیاهی
دریافت: 1399/2/24 | پذیرش: 1400/1/16
فهرست منابع
1. Abdelaal, K.A., Hafez, Y.M., El Sabagh, A. and Saneoka, H. (2017). Ameliorative effects of Abscisic acid and yeast on morpho-physiological and yield characteristics of maize plant (Zea mays L.) under water deficit conditions. Fresenius Environmental Bulletin, 26: 7372-7383.
2. Ahmad, P. and Prasad, M.N.V. (2012). Abiotic Stress Responses in Plants: Metabolism, Productivity and Sustainability. Springer Science & Business Media, LLC, New York, USA. [DOI:10.1007/978-1-4614-0634-1]
3. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Abd-Shah, H., Kazimian, A. and Rafiei, M. (2018). Agricultural Statistics of Crop Years 2016-17, Volume One: Crop Production, Ministry of Agriculture-Jahad, Planning and Economics Affairs, Information and Communication Technology Center, Tehran, IR (In Persian).
4. Bates, L., Waldren, R. and Teare, I. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207. [DOI:10.1007/BF00018060]
5. Bhattarai, U., Talukdar, P., Sharma, A. and Das, R. (2016). Combining ability and gene action studies for heat-tolerance physio-biochemical traits in tomato. Asian Journal of Agricultural Research, 10: 99-106. [DOI:10.3923/ajar.2016.99.106]
6. Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-254. [DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3]
7. Christie, B. and Shattuck, V. (1992). The Diallel Cross: Design, Analysis, and Use for Plant Breeders. In: Janick, J., Ed., Plant Breeding Reviews, pp. 9-36, John Wiley & Sons, Inc, USA. [DOI:10.1002/9780470650363.ch2]
8. Eftekhari, A., Baghizadeh, A., Abdolshahi, R. and Yaghoobi, M.M. (2016). Genetic analysis of physiological traits and grain yield in bread wheat under drought stress conditions. Biological Forum - An International Journal, 8: 305-317.
9. Farshadfar, E., Ghaderi, A. and Yaghotipoor, A. (2014). Diallel analysis of physiologic indicators of drought tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.). Agricultural Communications, 2: 1-7.
10. Greish, S.M.A., Swidan, S.A., El-Fouly, A.H.M., Guirgis, A.A. and El-Raheem, A.A.A. (2005). Ealuation of performance and gene action of quantitative characters in some local and exotic tomato genotypes. I. morphological and physiological traits. Zagazig Journal of Agricultural Research, 32: 93-107.
11. Hallauer, A.R., Carena, M.J. and Miranda Filho, J.B. (2010). Quantitative Genetics in Maize Breeding, Springer Science+Business Media, New York, USA. [DOI:10.1007/978-1-4419-0766-0_12]
12. Hayman, B. (1954a). The analysis of variance of diallel tables. Biometrics, 10: 235-244. [DOI:10.2307/3001877]
13. Hayman, B. (1954b). The theory and analysis of diallel crosses. Genetics, 39: 789-809. [DOI:10.1093/genetics/39.6.789]
14. Hayman, B. (1957). Interaction, heterosis and diallel crosses. Genetics, 42: 336-355. [DOI:10.1093/genetics/42.3.336]
15. Hayman, B. (1958). The Theory and Analysis of Diallel Crosses. II. Genetics, 43: 63-58. [DOI:10.1093/genetics/43.1.63]
16. Hayman, B. (1960). The Theory and Analysis of Diallel Crosses. III. Genetics, 45: 155-172. [DOI:10.1093/genetics/45.2.155]
17. Jalali, V.R. and Asadi Kapourchal, S. (2020). The effects of salinity stress on maize yield based on macroscopic production functions at reproductive growth stage. Cereal Research, 10: 45-59 (In Persian).
18. Jinks, J. (1954). The analysis of continuous variation in a diallel cross of Nicotiana rustica varieties. Genetics, 39: 767-788. [DOI:10.1093/genetics/39.6.767]
19. Jinks, J. (1956). The F2 and backcross generations from a set of diallel crosses. Heredity, 10: 1-30. [DOI:10.1038/hdy.1956.1]
20. Jinks, J. and Perkins, J.M. (1970). A general method for the detection of additive, dominance and epistatic components of variation. III. F2 and backcross populations. Heredity, 25: 419-429. [DOI:10.1038/hdy.1970.42]
21. Jinks, J.L. and Hayman, B. (1953). The analysis of diallel crosses. Maize Genetics Cooperation Newsletter, 27: 48-54.
22. Makumbi, D., Alvarado, G., Crossa, J. and Burgueño, J. (2018). SASHAYDIALL: A SAS Program for Hayman's Diallel Analysis. Crop Science, 58: 1605-1615. [DOI:10.2135/cropsci2018.01.0047]
23. Nasrollahzade Asl, V., Shiri, M.R., Moharramnejad, S., Yusefi, M. and Baghbani Mehmandar, F. (2017). Effect of drought tension on agronomy and biochemical traits of three maize hybrids (Zea mays L.). Crop Physiology Journal, 8: 45-60 (In Persian).
24. Rahimi, M. and AbdoliNasab, M. (2020). Combining ability study of biochemical and physiological traits of maize (Zea mays L.) using fourth dialllel griffing's method. Plant Genetic Researches, 6(2): 69-78 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.6.2.69]
25. Reddy Yerva, S., Sekhar, T.C., Allam, C.R. and Krishnan, V. (2016). Combining ability studies in maize (Zea mays L.) for yield and its attributing traits using Griffing's diallel approach. Electronic Journal of Plant Breeding, 7: 1046-1055. [DOI:10.5958/0975-928X.2016.00143.5]
26. Shirinpour, M., Asghari, A., Aharizad, S., Rasoulzadeh, A. and Khorasani, S.K. (2020). Genetic interaction and inheritance of biochemical traits can predict tolerance of hybrid maize cv. SC704 to drought. Acta Physiologiae Plantarum, 42: 1-13. [DOI:10.1007/s11738-020-03110-3]
27. Somogyi, M. (1952). Notes on sugar determination. Journal of Biological Chemistry, 195: 19-23. [DOI:10.1016/S0021-9258(19)50870-5]
28. Sudhakar, P., Latha, P. and Reddy, P. (2016). Phenotyping Crop Plants for Physiological and Biochemical Traits, Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Academic Press, Tirupati, IND. [DOI:10.1016/B978-0-12-804073-7.00002-8]
29. Usman, B., Ahmad, M., Hussain, M., Niaz, M., Abbas, M., Khalid, U., Nawaz, G. and Neng, Z. (2018). Gene action for various morphological and yield contributing traits in maize (Zea mays L.). International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 12: 9-18.
30. Vats, S. (2018). Biotic and Abiotic Stress Tolerance in Plants. Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore, SIN. [DOI:10.1007/978-981-10-9029-5]
31. Wani, S.H. (2018). Biochemical, Physiological and Molecular Avenuesfor Combating Abiotic Stress in Plants. Academic Press, USA.
32. Zare, M., Choukan, R., Bihamta, M.R., MajidiHeravan, E. and Kamelmanesh, M.M. (2011). Gene action for some agronomic traits in maize (Zea mays L.). Crop Breeding Journal, 1: 133-141.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimi M. Genetic analysis of Biochemical and Physiological Traits using Haymen’s Graphical Approach in Lines and F2 Progenies of Maize (Zea mays L.). pgr 2021; 7 (2) :1-12
URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-190-fa.html

رحیمی مهدی. تجزیه ژنتیکی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک با روش گرافیکی هیمن در لاین‌ها و نتاج F2 ذرت (.Zea mays L). پژوهش های ژنتیک گیاهی 1399; 7 (2) :12-1

URL: http://pgr.lu.ac.ir/article-1-190-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 2 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش های ژنتیک گیاهی Plant Genetic Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4514