مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران بر اساس ابلاغیه شماره 3/18/5706 مورخ 1392/01/24 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره استاندارد بین‌المللی 82462383-1766 از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مجوز انتشار به شماره 92/14024 مورخ 1392/05/29 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران:
http://ijppb.lu.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب